ADVISUM

Croatian Translation and Language Services

Od ideje do realizacije...


YOUR SOLUTION PROVIDER

Kratko objašnjenje tehničkih zahtjeva pripreme za tisak

Ako trebate materijal koji nakon prijevoda i pripreme šaljete u tiskaru (npr. tisak kataloga, brošura ili priručnika), na umu treba imati i određene tehničke zahtjeve.

Materijal koji se šalje u tiskaru mora najčešće biti u obliku PostScript ili PDF datoteke, pri čemu takve datoteke:

  1. moraju imati razlučivost od 300 DPI;
  2. moraju koristiti CMYK standard boja;
  3. uz npr. PDF datoteke potrebno je uključiti i fontove (uključena opcija "font embedding").

Što to znači?

"Obična" PDF datoteka izvornika, u kojoj npr. slike sasvim pristojno izgledaju na zaslonu računala, najčešće nije prikladna za tisak, zbog sljedećeg:

1) RAZLUČIVOST (rezolucija):

- najčešće je PDF razlučivosti 72 DPI, što je dovoljno za ekranski prikaz, ali ne i za tisak (pod uvjetom da slika treba biti iste "fizičke" veličine).

Da ne ulazimo previše u matematiku, broj piksela i razlučivost, slika od 72 DPI na monitoru računala izgleda ovako:

Image

Nakon izlaska iz tiskare (gdje je morala biti "rastegnuta" da bi zadržala iste fizičke dimenzije u otisku), najčešće će izgledati ovako - ili još gore:

Image

Da bi slika od 72 DPI zadržala kakvu-takvu oštrinu, mora se "fizički smanjiti", pa onda ipak možemo dobiti donekle oštru sliku "na papiru", samo što će biti oko 4 puta manja od originala na monitoru:

Image

Mislim da je problem posve jasan, i dovoljno objašnjava ZAŠTO se u tisak ne šalju slike razlučivosti 72 DPI.

Ako se radi iz originalnog PDF-a razlučivosti 72 DPI, moguće je korištenjem raznih programa za obradu slika (Photoshop, Illustrator i sl.) ručno "napuhati" razlučivost sa 72 DPI na 300 DPI za potrebe tiska, ali konačne slike će uvijek biti nazubljene, poput one na gornjoj ilustraciji, i lošije će izgledati nego izvorni PDF na monitoru računala. Dakle, rezultat je loše kvalitete, a svejedno iziskuje veliku količinu ručnog rada, što za sobom povlači i veliki dodatni trošak.

2) STANDARD BOJA:

- najčešće je PDF u RGB standardu boja, koji treba izmijeniti u CMYK. To obično nije neki veliki problem, ali opet zahtijeva dodatni rad.

3) FONTOVI (pisma):

- PDF datoteke često koriste nestandardne fontove, koji nemaju definirane "hrvatske znakove", tj. š, đ, č, ć i ž. U tom slučaju treba pronaći (ili kupiti) isti takav ili sličan font, koji ima "naša slova". Riječ je o dodatnom trošku i trudu, jer se potom sav tekst u materijalu treba zamijeniti odgovarajućim novim fontom, što ponekad i nije tako jednostavno kao što zvuči.

Ukratko, u 99% slučajeva, PDF datoteka originala koji se prevodi nije iskoristiva za pripremu za tisak - barem ne u postojećem obliku. Zapravo se na temelju takve datoteke kao predloška treba napraviti posve nova priprema za tisak.

Prilikom pripreme za tisak posebice je važno da se materijal pripremi u skladu sa zahtjevima tiskare. Naime, nemaju sve tiskare jednake zahtjeve: osim osnova koje smo gore naveli (300 DPI, CMYK standard boja), potrebno je unaprijed dogovoriti koji upravljački progam ("printer driver") se koristi, na koji način se obrezuje i koliki se napust želi (tzv. "crop marks"), na koji način se želi definirati npr. crna boja i slično. Ako se sve to unaprijed dogovori s tiskarom, izbjegavaju se mogući problemi, kašnjenja i dodatni poslovi (a time i troškovi) na ispravcima materijala.

4) I za kraj: DIMENZIJE

Uz sve gore navedeno, potrebno je naglasiti i možda najvažniju stvar o kojoj treba voditi računa, a to su DIMENZIJE tiskanog materijala. Mnogi naručitelji zaborave napomenuti koja im veličina gotovog materijala (brošure, priručnika) treba, pa se često dogodi da se priprema za tisak radi na temelju dimenzija originalne PDF datoteke, koja je npr. A4 formata (21 x 29,7 cm), a taj priručnik ili brošuru treba umetnuti u kartonsku kutiju manjih dimenzija! Jasno je da o svemu tome treba voditi računa, te unaprijed znati koje su dimenzije gotovog tiskanog materijala - da bi taj gotovi materijal uopće mogao stati u predviđenu ambalažu.


PDF datoteke i DTP

Pa zar se PDF datoteka koju smo dobili kao original ne može koristiti izravno za prijevod i tisak koji nam treba?

Ne. PDF datoteka je finalni proizvod, koji se u načelu ne može naknadno "obrađivati". Ne postoji "čarolija" kojom se PDF datoteka na npr. engleskom jeziku može pretvoriti u PDF datoteku na hrvatskom jeziku, koju se može poslati u tiskaru na offset tisak u boji. Da bi se uopće počelo s prijevodom, takvu PDF datoteku potrebno je "razbiti" da bi se dobio čisti tekst, a nakon prijevoda potrebno je napraviti kompletnu pripremu za tisak iznova - a najčešće je potrebno i doraditi ilustracije (slike), koje su obično premale razlučivosti da bi ih se iskoristilo za tisak. Dakle, riječ je o iznimno zahtjevnom poslu, koji zahtijeva dugotrajan "ručni" rad.