ADVISUM

Croatian Translation and Language Services

Od ideje do realizacije...


YOUR SOLUTION PROVIDER

Kratki vodič i pojmovnik

za naručitelje prijevoda i/ili gotovih materijala, spremnih za tisak

Image

Da biste znali kakve troškove ili rokove možete očekivati za prijevod svoje dokumentacije na hrvatski jezik ili izradu gotove prevedene dokumentacije ili priručnika (materijal spreman za tisak), pripremili smo ovaj kratki vodič, koji će vam pomoći u procjeni složenosti (i cijene) cijelog posla.

Napominjemo da su navedeni troškovi i cijene za pojedine usluge samo okvirni - riječ je o rasponu cijena za razne usluge koje ovise o složenosti posla i tehničkim zahtjevima.

1) Definiranje opsega posla

Što vam je potrebno? Samo prijevod ili i oblikovanje gotovog prijevoda i priprema za tisak?

Usluga prijevoda[1] podrazumijeva samo prevođenje teksta, pri čemu se naručitelju isporučuje samo "sirovi" prevedeni tekst (npr. kao Word ili TXT datoteka), bez posebnih oblikovanja, formata ili slika. Sami pojam "prijevoda" obično ne uključuje niti lekturu (jezičnu kontrolu i ispravljanje jezičnih i stilskih pogrešaka). Lektoriranje (jezičnu kontrolu) ne bi smjela raditi ista osoba koja je radila prijevod. Cijene lektoriranja teksta na hrvatskom jeziku u nas se kreću uglavnom od 30 do 50 kn po kartici[2] teksta. Lektura teksta na stranim jezicima naplaćuje se više. Naručitelj potom takav "sirovi" lektorirani tekst šalje na oblikovanje (pripremu za tisak) u specijalizirani DTP[3] studio, koji se bavi pripremom za tisak. Ako je riječ o objavljivanju materijala na internetu, takav "sirovi" tekst također treba oblikovati za objavu u obliku Web stranica ili u obliku PDF datoteke koja se može preuzeti s web stranica.

Naručitelji često misle da "prijevod" obuhvaća ne samo "obični prijevod", nego i lekturu i oblikovanje materijala za tisak ili objavu na Web stranicama, što zna biti izvor svakojakih nesporazuma.

Ako vam je potreban gotovi materijal koji šaljete u tiskaru za npr. višebojni tisak letka, brošure ili priručnika, u izračun troškova i rokova treba uključiti sljedeće:

Svaki od navedenih koraka (prijevod, lektoriranje, priprema za tisak) podrazumijeva i određeno vrijeme. Vrijeme potrebno za svaki od navedenih koraka ovisi o složenosti potrebnog posla, što se najviše očituje kod pripreme za tisak: priprema za tisak priručnika od 300 stranica, bez ilustracija, jednostavnog formata trajat će kraće od pripreme priručnika od 300 stranica u kojemu je po 3 ilustracije na svakoj stranici, a pritom je tekst raspoređen u tri stupca na svakoj stranici. Važan čimbenik u izračunu troška prijevoda i pripreme za tisak također je i format izvornika, o čemu govorimo u nastavku.

2) Oblik (format) izvornika

Trošak i trajanje prijevoda i/ili pripreme za tisak uvelike ovise i o obliku u kojemu dostavljate izvorni materijal koji je potrebno prevesti i/ili pripremiti za tisak.

Najčešće vrste oblika izvornika:

1) Izvorna DTP datoteka na stranom jeziku s originalnim ilustracijama kvalitete prikladne za tisak (300 DPI), rađena u posebnom DTP programu, kao što su npr. InDesign, FrameMaker, QuarkXpress. Riječ je o obliku izvornika koji se najlakše i najbrže može prevesti na hrvatski jezik i pripremiti za tisak, jer postoje svi potrebni elementi (izvorne ilustracije, formati, itd.) koji pojeftinjuju i ubrzavaju postupak prijevoda i pripreme za tisak. To je doista pravi “izvornik”, tj. polazni materijal iz kojega je moguće bez većih poteškoća dobiti razlučivost i kvalitetu potrebnu za tisak.

2) Word ili TXT datoteka i slični formati preko kojih je moguće pisati. Te datoteke ne trebaju posebnu predobradu da bi se dobio tekst koji je prikladan za prijevod. No, valja napomenuti da npr. Microsoft Word nije format u kojemu se može raditi ozbiljna priprema za tisak, niti je Word datoteke moguće slati na tisak u tiskaru. Zato se za tu vrstu izvornika priprema za tisak mora raditi "od nule" u pravom programu za DTP. Druga podvrsta su formati datoteka koji zahtjevaju dodatni trud prilikom prijevoda, jer nisu prikladni za jednostavan rad i uređivanje teksta i korištenje uobičajenih alata koji se koriste prilikom prijevoda. Tu spadaju npr. Excel ili PowerPoint datoteke, te HTML/XHTML/XML datoteke. Prijevod te vrste dokumenata zahtijeva dodatno vrijeme i alate koji usporavaju rad prevoditelja, što se u konačnici očituje u većoj cijeni prijevoda.

3) PDF datoteke su (nažalost) vrlo čest oblik izvornika iz kojih je potrebno raditi prijevod i/ili pripremu za tisak. Kažemo "nažalost", jer PDF datoteke zahtijevaju posebnu predobradu da bi se iz njih "izvukao" tekst koji je moguće prevesti. Također nisu prikladne za pripremu za tisak, najčešće zbog niske razlučivosti (rezolucije) takvih datoteka i ilustracija u takvoj datoteci. Više o tehnologiji i zahtjevima pripreme za tisak pročitajte OVDJE.

4) Original u "papirnatom" obliku, tj. kao knjiga ili priručnik je apsolutno najgora moguća varijanta. U tom slučaju cijelu brošuru/priručnik potrebno je najprije skenirati i obraditi, što je ručni postupak koji traje dosta dugo i koji je skup - jer se ne može u potpunosti obaviti strojno: uglavnom se sve radi ručno. Ostali problemi su jednaki kao i kod PDF datoteka (ili još gori).

Ako imate samo "papirnatu" varijantu originala, računajte da će vas prijevod i priprema za tisak koštati najviše (i do 3-4 puta više nego kada je original u Word ili InDesign datoteci) i da će cijeli postupak trajati barem dvaput duže.

3) Sažetak

A) PRIJEVOD

Oblik originala Cijena prijevoda (bez DTP-a)
Word, RTF, TXT standardna cijena
Excel, PowerPoint i sl. 20% skuplje
PDF 40% skuplje
Tiskani ("papirnati") materijal 50-60% skuplje

B) LEKTURA I KOREKTURA

Cijenu lektoriranja prevedenog teksta već smo spomenuli, a kreće se od 30 do 50 kn po kartici.

C) PRIPREMA ZA TISAK (DTP)

Cijena pripreme za tisak (DTP usluga) ovisi o složenosti željenog dizajna/prijeloma i o potrebnim dodatnim poslovima, a kreće se obično od 50 do 80 kn po stranici.

Ako npr. ilustracije u izvorniku nisu razlučivosti koja je dovoljna za tisak, pa ih je potrebno dorađivati, takvi se dodatni poslovi naplaćuju posebno - obično po satu.

D) ZAKLJUČAK

Iz svega navedenoga vidljivo je da se ne može unaprijed ugovoriti finalna i jedinstvena cijena za sve vrste prijevoda i pripreme za tisak, pa je stoga uobičajeno cijenu određivati za svaki projekt pojedinačno – barem dok se suradnja ne "uhoda" i postupak ne standardizira.


  1. Više informacija o tome kako se obračunava prijevod može se naći na stranicama Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja. [povratak na tekst]

  2. Autorska kartica teksta obično se izračunava kao 30 redaka teksta s 55 slovnih znakova u retku, ili kao npr. 1450 slovnih mjesta ("characters with spaces"), ili okvirno kao npr. 230-250 riječi teksta na hrvatskom jeziku. Način izračuna "kartice teksta" potrebno je unaprijed definirati da bi se izbjegli kasniji nesporazumi. [povratak na tekst]

  3. DTP = "Desktop publishing", tj. "stolno izdavaštvo" uobičajena je kratica za pripremu za tisak. Više informacija o pripremi za tisak i tehničkim zahtjevima možete naći OVDJE. [povratak na tekst]

Priprema za tisak (DTP)

Što podrazumijeva "priprema za tisak"?

Više informacija OVDJE.